Fort bij Rijnauwen

MENU 1

Encyclopedie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Welkom op deze website

Een, niet commerciële, website voor; fort-, eigenaren, exploitanten, vrijwilligers, gidsen en liefhebbers.

De website heeft als doel het ontsluiten van informatie en afbeeldingen van de Krijgsmacht in het algemeen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het bijzonder. Het materiaal kan gebruikt worden voor studiedoeleinden en educatie.

Materiaal van "derden" is geplaatst in een lage resolutie. Voor het gebruik hiervan voor commerciële doeleinden moet u zelf contact opnemen met de instelling/beeldeigenaar voor het verkrijgen van materiaal in HD en over de beeldrechten.

 

Het materiaal op deze website is afkomstig van:

Wikipedia

Archief, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Archief, Dick Leegwater IM

Archief, Jaap de Zee

Archief, Joop Schreuder IM

Archief, Dirk de Groot

Archief, Gemeente Bunnik te Wijk bij Duurstde

Archief Delpher, krantenartikelen

NMM, voorheen het Legermuseum

Leden van het Fortificatieforum

Groepsleden van Facebook (relevant aan militaire historie)

NIMH en Dienst Cultureel Erfgoed

Het geheugen van Nederland

Het fotocollectief

IVoor het overige heb ik mijn uiterste best gedaan de bronnen van citaten, foto’s, tekeningen en dergelijke te achterhalen en te benoemen. In een aantal gevallen is dat niet gelukt. 

Mocht een lezer iets herkennen als zijn eigen werk, mijn excuses. Ik verzoek dan contact op te nemen met: dikkieturf@kpnmail.nl om overleg te plegen.

Ik ben vanaf 1989 bezig geweest met historisch onderzoek over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en defensie. Met het gevonden materiaal heb ik ruim 100 naslagwerken samengesteld met detailinformatie over de forten, de waterwerken en algemene informatie. Ze zijn te vinden onder de tabbladen: Naslagwerken, ABC van de Waterlinie en Bewapening.

Via deze tabbladen verbind een link je met mijn cloud. Daar is alles te downloaden of te lezen. Verder bevat de website > 80000 transcripties en reconstructies van oude documenten betreffende de waterlinie en veel tekeningen en foto's. In totaal 146 gigabite informatie waarvan 125 openbaar.

Dirk de Groot.

 

Literatuur, bronnen en dankjewel

Bronnen, bijdragen en literatuur

 

Colofon van alle naslagwerken

 

Literatuur

 

Auteur

 

Uitgever

75 jaar Kromhoutkazerne Utrecht

 

P. Boekhout, aoo A.J. Diemens en aoo bd A. Blom

 

Vermoedelijk defensie

De NHW in Bussum Fort Werk IV

 

H.J. van Welsen

 

Historische Kring Bussum

Een onuitdoofbaar vuur

 

Douwe Koen

 

 

Erfgoedreeks

Vechten

 

Chris Will

Dirk de Groot

 

Stokerkade

Erfgoedreeks

Rijnauwen

 

Dirk de Groot

 

Stokerkade

Erfgoedreeks

Vuren

 

Chris Will

 

Stokerkade

Erfgoedreeks Asperen

 

Chris Will

 

Stokerkade

Erfgoedreeks Loevestein

 

Sunny Jansen

 

Stokerkade

Erfgoedreeks Ruigenhoek

 

Douwe Koen

 

Stokerkade

Fort bij Rijnauwen, de Parel van de Hollandse Waterlinie

 

Arie van der Gaag

 

Henk Reinders

Fort Pannerden

 

Gert Huting

 

Stokerkade

Fort Pannerden

 

H.E. Wanting

 

Stichting fort Pannerden

Geniebestekken

 

Genie

 

Ministerie van Oorlog

Genieregisters

 

Genie

 

Ministerie van Oorlog

Handboek Officieren 1837

 

J.D. Pasteur

 

C.A. Thieme

Handleiding tot de Burgelijke Bouwkunst

 

 

 

Tot nut van ‘t algemeen

Memorie van verdediging

 

Genie

 

Ministerie van Oorlog

Militair woordenboek 1861

 

H.M.F. Landolt

 

A,W. Sythoff

te Leiden

Militaire Spectator

 

Diverse auteurs en Jaargangen

 

 

Naarden, De geschiedenis van een Nederlandse Vesting

 

C.A. de Bruin en W.H. Schukking

 

Stichting Menno van Coehoorn

 

Naarden, Gids voor de vestingwerken van Naarden

 

David Kips

 

 

Nederlands geschut sinds 1677

 

J. Albarda en F.L. Kroesen.

 

 

Nederlandse Vuurwapens, Landmacht, Marine en koloniale troepen 1866-1895, Arnhem 2000.

 

van drs. B.J. Martens en drs. G. de Vries

 

 

 

Nieuwersluis

Van Starreschans tot strafbastion.

 

Douwe Koen

 

Phoenix Publishers.

Registers

 

Genie

 

Defensie

Stelling van Honswijk,

Vestinglandschap aan de Lek

 

Douwe Koen

 

Stokerkade

Terminologie Verdedigingswerken

 

Een herziene en uitgebreide bewerking van Vestingbouwkundige termen van A.H. Mohr.

 

Stichting Menno van Coehoorn

Met dank aan de stichting voor het beschikbaar stellen van dit boek.

Van artilleriesteunpunt tot infanteriesteunpunt

 

Dick Leegwater

 

Stichting Menno van Coehoorn

Versteende ridders

 

Douwe Koen

 

 

Vestingbouw-kundige termen

 

A.H. Mohr

 

Stichting Menno van Coehoorn

 

 

Bronnen

 

Website

 

Materiaal

Algemeen Rijksarchief (ARA)

 

 

 

Historische foto’s

Beeldbank Ministerie van Defensie

 

http://nimh-beeldbank.defensie.nl/

 

Foto’s

Bibliotheek Hollandse Waterlinie

 

http://www.hollandsewaterlinie.nl/

 

Kaarten en tekeningen

De Gelderlander

 

http://www.gelderlander.nl/

 

Krantenknipsels

De Koninklijke Bibliotheek

 

http://kranten.kb.nl/results

 

Krantenknipsels

Ergens in Nederland

 

http://www.ergensinnederland1939-1945.nl/home

 

Foto’s

Gemeente Utrecht

 

http://www.utrecht.nl/

 

Foto’s en tekeningen.

Gooi en Vechtstreek

 

http://www.tgooi.info/naarden/beren.php

 

Foto’s

Gooi- en Vechtstreek

 

http://www.tgooi.info/naarden/index.php

 

Foto’s

Het Artilleriemuseum

 

http://www.nederlandsartilleriemuseum.nl/ 

 

Foto’s

Het Geniemuseum

 

 

 

Foto’s

Het legermuseum

 

http://www.legermuseum.nl/get?site=legermuseum.nl

 

Foto’s en definities

Het Utrechts archief

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/ 

 

Foto’s en tekeningen

Landmachtstaf s’ Gravenhage

 

 

 

Tekeningen

Leger 1939 – 1940

 

Website

 

Beheerder onbekend

Lex Tempelman

 

Werk IV

 

Tekening poterne

NIMH

 

 

 

Foto’s

Provincie Utrecht

 

 

 

Foto’s en tekeningen.

Rene Ros

 

http://www.forten.info

 

Foto’s, wetgeving en algemene gegevens van forten van de SvA die ik met zijn toestemming mag gebruiken.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

 

http://www.cultureelerfgoed.nl

 

Beschrijvingen van onderdelen van de Waterlinie

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

 

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ 

 

Foto’s en kaarten

Stichting de Greb

 

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=stichting-de-greb-introductie

 

Foto en tekst: Vickers

Technische dienst

 

Luchtvaart

 

Luchtfoto’s

Website Stichting fort aan den Klop.

 

http://www.fortaandeklop.nl

 

Foto’s en tekeningen.

Website WKU

 

http://www.fortwku.nl/wat-is-het-wku

 

Foto’s en informatie

Wikipedia

 

 

 

De vrije encyclopedie 

 

Met dank aan

 

Betrokken bij

 

Materiaal

Albert Folkerts

 

Fort Asperen

 

Informatie en foto’s

Albert Polman

 

Fort bij Rijnauwen

 

Foto’s en verhalen

Andries van Barneveld

 

Fort bij Rijnauwen

 

Foto’s en informatie

Antoon Meijer

 

Lunet aan de Snel

 

Foto’s

Arthur van Beveren

 

Lunetten op de Houtense vlakte, Altena

 

Foto’s

Bart Bondam

 

Fortificatieforum

 

Foto’s, tekeningen kaarten enz.

Bert Groeneveld

 

Fort aan de Biltstraat

 

Rondleiding en verhalen.

Bert van Dijk

 

Fort bij Tienhoven

 

Informatie

Chris Will

 

Projectbureau NHW

 

Foto’s en tekeningen

Corné Zandbergen

 

Fort Nieuwersluis

 

Documenten

Daniëlle Snellenberg

 

Fort bij Rijnauwen

 

Foto’s en verhalen

Dirk Hoogendoorn

 

Fort Vossegat

 

Informatie

Douwe Koen

 

Het Utrechts Archief

 

Foto’s en archiefmateriaal

Douwe Tijsma

 

Fort aan den Ruigenhoekschedijk

 

Verhalen

ErwinZ

Fortificatieforum

 

Fort Uitermeer

 

Foto’s

Familie van K. Kapitein Brouwer

 

Fort bij Vechten

 

Foto’s

Familie van Luitenant J.J. Koerts

 

Fort bij Vechten

 

Foto’s

Fedor de Vries

 

Batterijen aan de Overeindse weg

 

Foto’s

Frank Sidler

 

Fort bij Rijnauwen

 

Foto’s en Voorschriften omtrent de verpleging

Frits Duinkerke

 

Waterlinie

 

Foto’s, tekeningen en reglementen

Genealogie van Keulen-Polman

 

Chris van Keulen

 

Eigen web-site

H.J.J. Steenman

 

Stelling van Honswijk

 

Prentbriefkaarten

Harry Koppelrath

 

Verdedigingswerk te Vreeswijk

 

Verhalen

Henk Tol

 

Fort Pampus

 

Tekening

kanon van 24 cM.

Henk Tol

 

Fort Pampus

 

Info Grusonwerk

Het geheugen van Nederland

 

Algemene info

 

Foto’s en kaarten

 

 

Hugo Ouwekerk

 

Vesting Gorinchem

 

Kaarten, tekeningen, materiaal en info

J. Spanjaard

 

Fort te Jutphaas

Website

 

Friese verzetstrijders – bevrijders en andere betrokkenen

Jaap de Zee

 

Diverse forten

 

Tekeningen, info en foto’s

Jack Koorneef

 

Fort aan de Uppelschen dijk

 

Kaarten

Jan Wullink

 

Fortificatieforum

 

Versperringen in de Waterlinie

Janus van Lunteren

 

Fort bij Vechten

 

Foto’s

Jeroen van der Werf

 

Monumentenbeheer Naarden

 

Info

Jos Rams

 

Collega auteur, Genie, uniformen, uitrusting, enz!

 

Foto’s, interviews, inlichtingen archiefstukken.

Jurrie de Vos

 

Staatsbosbeheer

 

Info, foto’s en Blog

Kees Reehost

 

Fort Honswijk

 

Foto’s

Ko Kraats

 

Batterijen omgeving Asperen

 

Foto’s

Koko van Donkelaar

 

Bouwkunde

 

Verklaring bouwkundige termen

Leontine Jansen

 

Werk aan de Korte uitweg

http://www.fortwku.nl/

 

Materiaal van de website

Maarten Slot

 

Vestingmuseum Naarden

 

Info en foto’s

Marinus Buiten en

W.J. Jeurissen

 

Fort bij Vechten

 

Foto’s mobilisatie

Mark de Heus

 

Diverse

 

Foto’s en info

Martijn Binnenveld

 

Lunetten aan de Houtense vlakte

 

Documenten en informatie

Michel Ronden

 

Fort Everdingen

 

Foto’s G-kazemat

Michel Verhoeks

 

Waterlinie

http://www.mverhoeks.com/index2.html

 

Tekeningen met lokaalindelingen

Peter Claesens

 

Fort aan het Pampus

 

Informatie en tekeningen

Peter Yska

 

Berichthonden

 

Informatie

Piet van der Straten

 

Werk aan den Korten Uitweg

 

Transcriptie bouwlogboek

Reginald van overveld

 

Fort de Ruijter (Sabina Henrica)

 

Foto’s, info en documenten

Remco Lablance

 

Fort ’t Hemeltje

 

Foto’s en info

Rinus Verweij

 

Fort Asperen

 

“de Grenadier”

Ruud Mosk

 

Collega auteur

 

Foto’s/beschrijvingen

Sander van den Berg

 

Fortificatieforum

 

Model 6 cm kanon,

Foto’s

Steven van Valen

 

Fort Hinderdam

 

Foto’s

Stichting Herstellingen

 

Fort Nieuwersluis

 

Foto

Sunny Jansen, conservator

 

Fort Loevestein

 

Tekeningen en info

Teus van Toorn

 

Fort Asperen

 

Informatie

Truus Kleijn-Willemse

 

Fort bij Vechten

Lunetten aan de Houtense vlakte

 

Foto’s en verhalen

Veron, vereniging van Zendamateurs

 

Fort aan de Gagel

 

Foto’s

Willemijn Simon van Leeuwen

 

Fort aan de Nieuwe Steeg

 

Register en foto’s

Wim Kramer

 

Fort aan de Gagel

 

Foto’s en info

Yvon Hogendijk

 

Kromme Rijn

 

Foto’s

 

 

Ik heb mijn uiterste best gedaan de bronnen van citaten, foto’s, tekeningen en dergelijke te achterhalen en te benoemen. In een aantal gevallen is dat niet gelukt.

 

Mocht een lezer van de naslagwerken iets herkennen als zijn eigen werk, verzoek ik u contact op te nemen met: dikkieturf@kpnmail.nl om overleg te plegen.

 

Dirk de Groot.

 

Menu

Helemaal rechts in de menubalk staat het tabblad "Meer". Als je deze aanklikt kom je in een vervolgmenu:

Vervolgmenu