De houwitsers voor binnenopstelling (Rijnauwen, Vechten ’t Hemeltje) grachtsverdediging vanuit flankbatterijen lagen op een walaffuit. De hoogte van deze walaffuit werd aangepast aan de hoogte van de schietgaten van de kazematten.

Deze houwitsers zijn tot 1914 in de sterkte gebleven, daarna werden ze vervangen door mitrailleurs.

Meer houwitsers:

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/tBCZYXUkx2niYDf 

 

Houwitser van 15 cM glad