Het ABC der Waterlinie

Beste fort- eigenaren, exploitanten, gidsen en leden van Historische kringen/verenigingen en forten liefhebbers.

Vanaf nu is het digitale ABC van de waterlinie voor iedereen in te zien. Dit is een 800 pagina's tellend boekwerk met een groot aantal hoofdstukken die te maken hebben met de Nieuwe Hollandse waterlinie.

Gebruik de volgende link:

 

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/BiuvFmSNPgnxoqu 

 

Veel leesplezier

Hoofdstukindeling ABC

 

Hoofdstukken van het ABC van de Waterlinie 1810 - 1940

 

 Bijlage

 Omschrijving

 Deel   I

 Uniformen   van de diverse legeronderdelen.

 Deel   II

 Bewapening,   forten van de Waterlinie.

 Deel   III

 Bijzonderheden,   forten van de Waterlinie, algemeen.

 Deel   IV

 Bijzonderheden,   forten van de Waterlinie, bouwkundig.

 Deel   V

 Gereedschappen   voor de bouw en onderhoud van forten

 Deel   VI

 Groepschuilplaatsen

 Deel   VII

 Samenvatting   voorschriften omtrent de verpleging.

 Deel   VIII

 Verklaring vestingbouwkundige termen

 Deel   IX

 Vertaling   vestingbouwkundige termen.

 Deel   X

 Graffiti   op de forten

 Deel   XI

 Metselwerk   op de forten

 Deel   XII

 Versperringen   in de Waterlinie

 Deel   XIII

 Beplanting   als maskering

 Deel   XIV

 Krijgsmacht   in keramiek

 Deel   XV

 Kleuren   en kleurtoepassing

 Deel   XVI

 Waterwerken   van de waterlinie

 Deel   XVII

 Geschut   algemeen

 Deel   XVIII

 Mobilisanten   1870 

 Deel   IXX

 Mobilisanten   1914 – 1918

 Deel   XX

 Mobilisanten   1939 – 1940