Militair woordenboek

Dit deel van de website is onder constructie. Wekelijks worden nieuwe trefwoorden toegevoegd en/of bestaande trefwoorden voorzien van bronvermelding en illustraties.

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/8xJzMpdQop3Qp4R 

Verklarende woordenlijst uit de volgende boekwerken:

Handboek voor Officieren van het korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs uit 1837. Auteur J.D. Pasteur Uitgever C.A. Thieme te Arnhem.

 

 

Militair woordenboek (1861-1862) H.M.F. Landolt

Terminologie Verdedigingswerken

Stichting Menno van Coehoorn, 1983

P.J.M. Kamps, P,C. van Kerkum (i.m.) en J. de Zee (C. Weber, illustratieverzorging)

Het ABC van de Waterlinie

Dirk de Groor, Jos Rams en Ruud Mosk

Wikipedia

De vrije encyclopedie