Foto Collectief Kromhout Kazerne

In de winter van 2017-2018 hebben leden van het Foto Collectief Kromhout Kazerne een foto wedstrijd gehouden op forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In deze map vindt u een deel van de mooiste foto's.

In de bestandsnaam van de foto is de afkorting van de naam van de fotograaf verwerkt:

Afkort.    Fotograaf 
TP Theo Perk
EB Erik Barth
FL Frank Lafeber
JG Jan Geerts
JH Jan van den Hudding
TG Tom Goossens
LvH Leo van Haastrecht
FB Frank van Bergen
DO David Otten
RB René Broekhof
MV Madelon Vonhoff
CB Chiel Boon
RoB Rob Blekkink
RV Rachel Verweij
BP Bart Ponsen
AK Arthur Kuik
Mva Malika Valkenburg

 

Foto Collectief, Tom Goossens

Ik stel mijn foto's beschikbaar voor niet-commerciële doeleinden aan Stichting Liniebreed Ondernemen en de "Encyclopedie van de waterlinie".
De foto's mogen niet zonder voorafgaand overleg bewerkt worden, onder bewerken valt o.a. manipuleren, kleuraanpassingen en deeluitsnedes, verkleinen van afbeeldingen is uiteraard wel toegestaan.
Plaatsing op internet of drukwerk uitsluitend onder naamsvermelding van "Tom Goossens Photography" bij elke foto en niet uitsluitend in de colofon van de uitgave.
Bij gebruik voor commerciële doeleinden is een marktconforme vergoeding verschuldigd.
Op verzoek zijn de zwart-wit foto's in kleur beschikbaar, ook zijn de foto's waarbij een filter is toegepast op verzoek beschikbaar zonder filter.
Daarnaast is het voor grote afdrukken mogelijk om specifieke afbeeldingen in de maximale resolutie aan te vragen.

Graag ontvang ik van het drukwerk een uitgave per post.

Tom Goossens Photography
Midstrjitte 34
9551 PJ Woudsend
contact@tomgoossensphotography.com
06-30780709

U komt in de map als u de volgende link aanklikt:

 

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/YtApgCCUs6taeuT