Het paard in dienst van het leger

Op de forten van de waterlinie komen we maar weing paarden tegen. Er zijn wel wat documenten gevonden over het gebruik van paarden door een stafadjudant van de groep lunetten die zijn inspectietochten te paard uitvoorde (zie het naslagwerk Lunetten op de Houtense vlakte). Ook is er een rapport van de geneeskundige dienst over het fort bij Vechten waar paarden gestald zijn geweest in gebouw G. Het bleek dat de ruimten daarna niet meer geschikt waren voor huisvesting van soldaten i.v.m. doordringen mest en urinegeur. (Zie het naslagwerk van het fort bij Vechten).

Toch speelde het paard een grote rol. Bijvoorbeeld in de bevoorrading en het ziekentransport. Ook gevorderde materialen en voedsel werden per paard en wagen aangevoerd.

Toen in 1914 de grote infanteriestellingen zoals bij Rijnouwen en de Groene weg bemand waren hadden de keukens van de forten onvoldoende capaciteit voor de vele infanteristen die deze stellingen bemande. Hiervoor werden veldkeukens geplaats op de forten. Het model was toen nog een veldkeuken met paardentractie.

Via de link komt u bij een verzameling wagens van zeer uiteenlopende soorten.

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/xrDvQt4x3L3K7UG