Directe links naar de mappen bewapening

Een overzicht van de mappen bewapening met de directe links.

Vervolgens een overzicht van het meest gebruikte geschut op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de periode van 1815 tot 1939. 

Overzicht bewapening, directe links

Blanke wapens

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/ohH6Bgmfh0Mf2jA

Bomwerpers

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/w1dEjuJxbjitA0y

Buskruit

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/LwoaG0MvKcvH0jD

Documenten bewapening

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/qthy6G5knuMP7VA

Handgranaten

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/WAesaxwGLPnxKpQ

Handvuurwapens klein

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/bLE5W4ccgP3soMo

Handvuurwapens groot

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/Ky9RBTIPalIlVHJ

Handvuurwapens toebehoren

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/IlkfC2g35XzKCm6

Handvuurwapens historisch

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/KbMYztPL6D9bPiA

Houwitsers

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/tBCZYXUkx2niYDf

Infanterieschild

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/S3k6nmd8RiYNMFS

Kanonnen

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/TDwKRE4HBgQBK9c

Mitrailleurs

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/h8uRLVwbBsrqbOQ

Mortieren

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/DLJolPAxyeCVJs9

Munitie

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/Wphy8bJHglrSFeU

Seinpistool

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/tyFGtwvaSReu4Le

Trapgranaat

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/zHT3XicOl4PcgCp

Uitleggers

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/iMfOymG3umPk6aO

Vlammenwerper

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/hOAzdscEBYEG45n

Vuurleiding tot 1945

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/doGLeQAUkygBPNT

 

 

Kanon 10 cM. Br. op hoge affuit, ingevoerd 1874

Kanon van 10 cM. Br. op hoge affuit,

Algemene gegevens volgens het Legermuseum:

Het betreft getrokken bronzen achterladers.

Een aantal van deze kanonnen werden ook gewijzigd door een slagpinsluitstuk en werden toen genoemd: Kanon van 10 cM. Snelvuur

Deze kanonnen werden op een ‘hoge affuit geplaatst of op een ‘’ kazemat-affuit’ of in “lage affuit”. In 1905 is dit kanon gemodificeerd. Het werd omgebouwd tot snellaadkanon zodat men met kardoes-hulzen kon schieten. . Oorspronkelijk had het wapen een platte wigsluiting met sluitschroef, sluitschroefbus en axiale ontsteking met wrijvingspijpje N° 1. Projectiel en kardoes werden afzonderlijk ingebracht. De kanonnen waren in gebruik bij de Vestingartillerie en bestemd voor groot flankement.

Kanon van 12 cM. kort op verhoogbare affuit

Kanon van 12 cM. kort, ingevoerd 1873

Kanonnen van 12 cM. K. staal:

Uit: Instr. Inv. 1910. Hoofdstuk I. Zijn dezelfde als de:
Kanonnen Br. Getr. van 12 cM. K. A. (Instructie Inventaris 1880)
Zie: PESCH. Handleiding kennis Artillerie. (1889) Afd. Techniek. Hoofdstuk III. Geschut. Stamboeknummer 199-40. Bladzijde 124 en plaat IX Figuur 8 – 11.

Kanonnen van 12 cM. K. Gewicht 915. L. 2,1. Zijn getrokken Br. achterlaadvuurmonden; hebben een kegelvormig mondstuk en tappenstuk en een achterstuk.In het achterstuk bevinden zich de ligplaats van het sluitstuk; een opzetkoker en een Kr. zundgattap, ingericht voor het pijpje No. 2. Een stuitingsschroef dient om het te ver uittrekken van het sluitstuk te beletten.

De rechter tapborst in naar voren verlengd en heeft in dat gedeelte een gat met insnijding voor de vizierkorrel.

Bij Kanonnen Br. Getr. van 12 cM. K.A. staat:

Sluitstuk. Zie: PESCH. Handleiding kennis Artillerie. (1889)
Afd. Techniek. Hoofdstuk III. Geschut. Stamboeknummer 199-40.
Bladzijde 92 en plaat VIII fig 5, 6 en 7. Enkele platte wigsluiting.
Kanonnen Br. Getr. van 8 cM. A. hebben zelfde sluiting.

De tekeningen heb ik bijgevoegd (00234831_028_001 en 002.jpg)

Kanonnen Br. Getr. van 12 cM. K.A. :

Uit: Instructie Inventaris 1880. Hoofdstuk I.Lengte 2,10 M.Ingevoerd 1873.
Worden: Kanonnen van 12 cM. K. (Instructie Inventaris 1895 en 1910)
Zie: PESCH. Handleiding kennis Artillerie. (1889) Afd. Techniek. Hoofdstuk III. Geschut. Stamboeknummer 199-40. Bladzijde 124 en plaat IX Figuur 8 – 11.

Over de affuiten het volgende:

Affuiten van 12 cM. K. Lage. (2 V.) Uitrusting: 1 per kanon van 12 cM. K., bestemd om op lage affuit te worden gebruikt. Gewicht 655 KG. Komen in inrichting overeen met de affuiten van 15 cM. Hw. VM., doch zijn niet voorzien van den koker tot ruimnaald, den stelschroefzak en den oogbout, hebben vier in plaats van twee handvatten, een richtspaakkrulbout, een richtspaakvork No. 2, een richtspaak No. 1, een stelschroefmoer No. 1 en een stelschroef No. 2.  

Opmerking: Interessant, dat ze nagenoeg dezelfde affuiten konden hebben als de 15 cM houwitsers.

Affuiten van 12 cM. K. Kazemat- (2 V.) Uitrusting: 1 per kanon van 12 cM. K., bestemd om in een kazemat te worden opgesteld. Gewicht 415 KG. Komen in inrichting overeen met de kazemataffuiten van 9 cM. en Hw. van afwijkend model, en zijn van deze gewijzigd door het wegnemen van de passanten voor den opzet en het logement met de tapringen, door het wijzigen van het beslag der zijwangen, dat van een tappan met scharnierende tapdekplaat is voorzien, door het meer naar achter brengen van het gat voor de stelschroefmoer en door het aan de binnenzijde gedeeltelijk afnemen van het hout van de zijwangen, ten einde aan het kanon de elevatie te kunnen geven.

Onder deze komen er voor, die op dezelfde wijze zijn gewijzigd van de kazemataffuiten van 9 cM. OM en Hw. en van het hierna te beschrijven model en wegende 400 KG.

Kanon van 12 cM, lang

Kanon van 12 cM. kort, ingevoerd 1879

Algemene gegevens volgens het Legermuseum.

Ingevoerd bij de vestingartillerie en was bestemd voor open opstelling achter een aarden wal. Het wapen heeft een horizontale, platte wigsluiting en axiale ontsteking met wrijvingszundpijpje Nº 1. Er werd geschoten met gescheiden lading en er waren buskruitgranaten, brisant-granaten, kartetsen en granaatkartetsen voor beschikbaar. Afhankelijk van de lading bedroeg de aanvangssnelheid (V°) van de projectielen tussen de 413 en 450 meter per seconde. De maximum dracht van circa 7000 meter. De schietbuis van dit stuk is gegoten bij de Rijksgeschutgieterij te Den Haag, v/h Maritz. De affuit is vervaardigd door Friedr. Krupp te Essen. Vrijwel gelijktijdig werden bij de vestingartillerie ook de vuurmonden van 12 cM. L. Staal ingevoerd, die geheel bij Krupp. zijn ver-vaardigd. Vorm en uitvoering zijn groten-deels identiek, alleen het schietbuis-materiaal verschilt.

Kanon van 12 cM Lang

Kanon van 12 cM. Lang, ingevoerd 1878

Algemene gegevens volgens het Legermuseum.

Het werd geladen met afzonderlijke componenten: projectiel, kardoes en ontstekingspijpje. Het wapen had een dracht van circa 7000 meter en bij een geoefende bediening een vuursnelheid van 1 schot per minuut. De kanonnen van 19 RA (Regiment Veldartillerie) zijn in de Meidagen van 1940 ingezet bij de gevechten in de Grebbelinie. In 1928 werden de stukken van 12 Lang Staal gemodificeerd door het aanbrengen van brede stalen velgen, waardoor het kanon beter verplaatsbaar werd in het terrein. Gemaakt bij Krupp.

Kanon van 15 cM. kort

Kanon van 15 cM. Kort, ingevoerd 1887

Algemene gegevens volgens het Legermuseum.

Vestinggeschut met een maximale dracht van 6200 meter. Gewicht 1300 kg.

Kaliber van 14,91 cm, looplengte 14,8 kalibers. Materiaal hardbrons.

Platte wigsluiting met een centrale ontsteking door middel van een pijpje no 1

Affuiten: IJzeren hoge radaffuit en IJzeren raamaffuit (uitlegger).

Projectielen: Brisantgranaat met tijdschokbuis, granaatkartets en kartets.

Kanon van 15 cM. Lang, hoog affuit, ingevoerd 1878

Kanon van 15 cM. Lang, ingevoerd 1878

Algemene gegevens volgens het Legermuseum.

Vestinggeschut. Grootste dracht: 8500 M. Kaliber: 14,91 cM. Lengte in kalibers: 24,1. Gewicht: 3045 KG. Metaal: staal. Constructie: ring. Herkomst: Krupp.

Sluiting: ronde wigsluiting. Ontstekingswijze: centraal. Ontstekingsmiddel: pijpje No. 1. Affuit: Hoge radaffuit. Geschutlading: 1,95 KG. 2x2x2. 6,60 KG. 10-13.

Projectielen: gewone granaat (schokbuis No. 3), pantsergranaat. Granaatkartets (tijdb. dubb. sasr. No. 2), kartets.

Mortier van 10 cM., Coehoorn (blokmortier)

Mortier Coehoorn

Algemene gegevens volgens het Legermuseum:

Vestinggeschut (glad voorlaadgeschut) Kaliber: 13,1 cM. Lengte in kalibers: 2.

Gewicht: 35 KG. Metaal: brons. Constructie: enkelvoudig. Ontstekingsmiddel: aanvuursel. Blokken tot Coehoornmortieren. Projectielen: lichtkogels.

Zijn gladde Br. cylindervormige vuurmonden, aan de monding voorzien van een band en van achteren eindigend in een loodrecht op de as van de vuurmond staande plaat. Het zundgat is niet ingericht voor een pijpje.

De Coehoorn-mortier. (Pl. XI, Fig. 4) is met de voetplaat a uit één stuk gegoten en daarmede zoodanig op een houten blok bevestigd, dat de as der ziel een hoek van 45° maakt met den bovenkant van het blok.

De kamer is cylindervormig en door een bolvormig segment gesloten.

De as van het zundgat staat loodrecht op die der ziel; het zundgat is rechtstreeks in den vuurmond geboord.

Op het mondstuk bevindt zich een vizierkeep, waarvan de verlenging op het ronde gedeelte van het middenstuk door een punt is aangegeven.

De vizierlijn dient, evenals bij de overige mortieren, om den vuurmond met behulp van een richtlood in de strekking van het doel te brengen.