Slim en duurzaam bouwen

In de loop der tijd is in de bouwkunde een groot aantal inovaties ontwikkeld die het leven op de forten een stuk aangenamer en de bouw een stuk veiliger en degelijker heeft gemaakt.

Verder een aantal verklaringen van bouwkundige termen. 

Hieronder een greep:

Constructie van een paalroosterfundering

Opbouw van een fundament

Fundament en deel van de opbouw van een loods

Halfsteens, steens en anderhalfsteens muren

Vrijwel alle bomvrije gebouwen op de forten van de Nieuwe Hollandse waterlinie zijn gemetseld in kruisverband.

Ton- en segmentgewelven

Dagzijde

Daar waar een doorgang (coupure) door een glacis gaat, wordt het aardwerk tegengehouden door profielmuren. De zijde van de muur die door zonlicht beschenen kan worden noemt men de dagzijde van de muur, de zijde die aangeaard is noemt men de nachtzijde.

Dag en nachtzijde

Duim > Appeltje - eitje

Ophangpunt voor een luik, deur of hek. De bovenste peervormig en de onderste appelvormig. Door deze constructie was het makkelijker om een deur o.i.d. in te hangen. Aan de deur waren de z.g. hengen bevestigd. De bovenste heng werd op de rand van het peertje  gezet. Deze was hoger dan het appeltje waardoor de onderste heng over het appeltje kon worden gezet. Als de onderste heng boven het appeltje hing werd de deur wat bewogen waardoor deze over de duimen naar beneden zakte.

De duimen (scharnierpennen)

Glinting

Afrastering van palen en rasterwerk. Werd vaak gebruikt voor afzetting van wegen en plekken waar geen algemene toegang was zoals rondom een kogelpark of voor de veiligheid bij hoogteverschillen.

Beschrijving

Stankbak

Om stankoverlast in de privaten te voorkomen zijn in de put zogenaamde stankbakken aangebracht. Deze dienen als stankafsluiter. In de kist van het privaat zit een trechter. Deze hangt in de stankbak. Als het privaat gebruikt wordt vallen fecaliën en urine in de stankbak die iets scheef in de muur is bevestigd. Als de stankbak vol is loopt deze over in de privaatput. De gassen uit de put kunnen door deze constructie niet in de privaatruimte terecht komen.

Stankbak

Stoomafvoer

De rookgassen van het vuur onder de ketel verdwenen in de schoorsteen. Deze gassen waren enorm heet en stegen met grote snelheid op. Door de snelheid waarmee de gassen langs de stoomschoorsteen passeerden ontstond er een vacuüm in de stoomschoorsteen. Daardoor  werd de stoom actief weggezogen.

Stoomafvoer van een fortkeuken

Metselwerk, kruisverband

Het metselwerk op de forten is meestal uitgevoerd in kruisverband. Dit geeft een zeer goede onderlinge verbinding maar is zeer arbeidsintensief.