Mobilisatie 1870

Na de 8 daagse veldtocht is het Nederlandse leger nog 3 maal gemobiliseerd geweest. In alle 3 de gevallen betrof het ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het ging alleen om de forten die al gereed waren. Voor de forten die nog in aanbouw waren, met name de gedetacheerde forten rond Utrecht gold dat er plannen gemaakt zijn om deze geschikt te maken voor (tijdelijke) bezetting. 

De uitvoering hiervan bleek te duur en is niet uitgevoerd.

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/Si1ibxvzj0Gi14d 

Mobilisatie 1914 - 1918

De mobilisatie van 1914 - 1918 was voor de waterlinie de meest ingrijpende. $ jaar lang zijn de forten volledig bemand geweest. Een spionagerapport van de Duitse staf verteld ons dat er door de Waterlinie Nederland niet is aangevallen. Dit zou Duitsland te veel gels, materiaal, tijd en mensenleven kosten.

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/lVSmR3oT2PqmEkN 

Mobilisatie 1939

De nieuwe Hollandse Waterlinie is in 1939 maar gedeeltelijk gemobiliseerd geweest. Door een besluit van de opperbevelhebber, Generaal Winkelman, is er voor gekozen om de Grebbelinie als hoofdverdediging  te gebruiken. De Waterlinie zou als stoplijn dienst doen.

Toen het Nederlandse leger na en dappere maar ongelijke strijd terug trok op de Waterlinie werd Rotterdam gebombadeerd. Nederland hat geen verweer tegen deze "totale" oorlog en capituleerde.

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/lVSmR3oT2PqmEkN