De Militaire Spectator

De Militaire Spectator is een soort jaarboek voor de hogere rangen. Officieren schreven artikelen over militaire gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dit ontaarde regelmatig in pittige discussies tussen voor- en tegenstanders van bepaalde opvattingen.

Een groot aantal met onderwerpen zoals:

  • Waterlinies
  • Forten en werken
  • Wapens en munitie
  • Verzorging en verpleging
  • Voeding

Heb ik in deze pagina geplaatst.

De originele scans zijn over het algemeen donker en soms scheef. Ook hebben ze een grote marge v.w.b. kantlijnen. Ik heb de artikelen per bladzijde op maat geknipt waardoor het tekstblok ca 20% groter werd, waar nodig rechtgezet en de achtergrondkleur lichter gemaak voor een beter contrast. Hierdoor zijn de artikelen veel beter leesbaar. Op het voorblad zijn de auteur (indien bekend) en de bron (Militaire Spectator) vermeldt. In de voetnoot staat dat het een (technische) reconstructie betreft uit mijn hand. 

Een aantal, vindt u onder de volgende link:

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/CpzN8CciCKrnVOX