Tekeningenmap

In deze map vindt u een grote verzameling tekeningen. 

Via deze link komt u in de archiefbak:

https://drive.google.com/open?id=0B8XqiKohQTgBc090alFkVTgtRkk 

Pionierswerk

Genietroepen, de bouwvakkers van het leger

Het korps Genietroepen is misschien niet het bekendste legeronderdeel maar wel een van de belangrijkste. De Genisten trokken voor een leger uit om er voor te zorgen dat de infrastructuur in orde was voor het verplaatsen van legereenheden.

Als een leger moest terugtrekken sloten de Genisten de rij om alles wat voor de vijand van belang was te vernietigen.

Als we kijken naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie dan waren ze onmisbaar bij het in staat van verdediging brengen van deze linie. Bouwen van blinderingen, aanleggen van loopgravenstelsels, ruimen van zicht- en schootsveldden, maken van meublilair en overhaalvlotten werd door hen of onder leiding van hen uitgevoerd.

Op deze pagina een impressie van wat een Genist allemaal moest kunnen maken.

 

 

Paardentractie

Op de forten van de waterlinie komen we maar weing paarden tegen. Er zijn wel wat documenten gevonden over het gebruik van paarden door een stafadjudant van de groep lunetten die zijn inspectietochten te paard uitvoorde (zie het naslagwerk Lunetten op de Houtense vlakte). Ook is er een rapport van de geneeskundige dienst over het fort bij Vechten waar paarden gestald zijn geweest in gebouw G. Het bleek dat de ruimten daarna niet meer geschikt waren voor huisvesting van soldaten i.v.m. doordringen mest en urinegeur. (Zie het naslagwerk van het fort bij Vechten).

Toch speelde het paard een grote rol. Bijvoorbeeld in de bevoorrading en het ziekentransport. Ook gevorderde materialen en voedsel werden per paard en wagen aangevoerd.

Toen in 1914 de grote infanteriestellingen zoals bij Rijnouwen en de Groene weg bemand waren hadden de keukens van de forten onvoldoende capaciteit voor de vele infanteristen die deze stellingen bemande. Hiervoor werden veldkeukens geplaats op de forten. Het model was toen nog een veldkeuken met paardentractie.

 

 

 

Tekeningen bewapening

Een overzicht van tekeningen van de meest voorkomende bewapening van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

 

 

Tekeningen over fortenbouw

Grondvormen Nederlandse forten

Er bestaan tientallen boekwerken over het bouwen van forten. Deze zijn rijk voorzien van tekeningen of soms zelfs platenatlassen.

 

Tekeningen van artillerie gereedschap

Vestingboc

Om het geschut in dienstvaardige staat te houden had men een grote verschijdenheid aan gereedschappen nodig. Ook het (ont)laden van het geschut ging met spesiaal gereedschap. Dit varieerde tot een kastje voor het drooghouden van de lont tot "de boc", een installatie om de schietbuis van de affuit te lichten.

 

Tekeningen van munitie

Diverse projectielen voor een houwitser van 15 cM.

Net als bij de bewapening heeft de munitie in de loop der jaren enorme ontwikkelingen ondergaan. Van de eenvoudige ronde stenen kanonskogel tot aan granaten voorzien van nabijheidbuizen. Dat wil zeggen dat een projectiel tot ontploffing komt als het binnen een bepaalde afstand van het doel verwijderd is. In deze map een greep uit de tekeningen.

 

Tekeningen van handvuurwapens

Constructie- en instructietekeningen van handvuurwapens zoals: pistool, revolvers en geweren.

 

 

Tekeningen van mitrailleurs

Aan het eind van de 19e eeuw werd in Nederland de 1e mitrailleur opgenomen in de bewapening. Er zouden er nog veel volgen. 

Tekeningen van vestingsteden

Utrecht, garnizoensstad

Nederland kent een groot aantal vestingsteden. Een deel daarvan heeft deel uitgemaakt van de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie.