Hernieuwde belangstelling

Gelukkig staan de oude Nederlandse verdedigingslinies weer volop in de belangstelling. Door diverse instanbties zijn lespakketten gemaakt en beschikbaar gesteld voor zowel het basis als voortgezet onderwijs.

Met deze link komt u in de cloud "Educatie".

 

https://dikkieturf.stackstorage.com/s/trMS2Ece6saZ40C